STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Młodzieżowa Rada Gminy Dobromierz

   

Młodzieżowa Rada Gminy Dobromierz

  
 

 

Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz zwołuję
II sesję Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz, która odbędzie się w dniu 
14 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 w Szkole Podstawowej w Roztoce.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie z działalności Prezydium MRG w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja nt. organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz.
  6. Informacja nt. letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobromierz.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy MRG.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.
  9. Wolne wnioski, zapytania, komunikaty.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Dobromierz
(-) Wanessa Gibała

 

  

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.01.2020

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu