STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Nabór - oferty pracy

  
 


Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów  na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji w Referacie Budownictwa i Rolnictwa 
 
Data wprowadzenia: 02.12.2019
Termin składania dokumentów:
17.12.2019 r. godz. 09:00 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (18.12.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, czynszów w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu
 
Data wprowadzenia: 22.10.2019
Termin składania dokumentów:
04.11.2019 r. godz. 09:00 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów  (07.11.2019 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (21.11.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. Rady Gminy w Biurze Rady Gminy 

 
Data wprowadzenia: 10.07.2019
Termin składania dokumentów:
22.07.2019 r. godz. 08:00 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (22.07.2019 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (25.07.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu
 
Data wprowadzenia: 22.05.2019
Termin składania dokumentów:
05.06.2019 r.

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa 
 
Data wprowadzenia: 08.04.2019
Termin składania dokumentów:
19.04.2019 r. godz. 08:00 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (19.04.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 21.03.2019
Termin składania dokumentów:
01.04.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (08.04.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz zatrudni konserwatora ds. urządzeń kanalizacyjnych
 
Data wprowadzenia: 21.03.2019
Termin składania dokumentów:
01.04.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wynikach zatrudnienie (04.04.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz zatrudni konserwatora ds. urządzeń kanalizacyjnych
 
Data wprowadzenia: 05.03.2019
Termin składania dokumentów:
18.03.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wynikach zatrudnienie (21.03.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 05.03.2019
Termin składania dokumentów:
18.03.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (21.03.2019 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 24.01.2019
Termin składania dokumentów:
04.02.2019. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (06.02.2019 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (08.02.2019 r.)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza
 
Data wprowadzenia: 15.11.2018
Termin składania dokumentów:
30.11.2018. 

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
w Referacie Organizacyjno - Prawnym
 
Data wprowadzenia: 29.10.2018
Termin składania dokumentów:
09.11.2018. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (09.11.2018 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (26.11.2018 r.)

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i ewidencji podatków, czynszów
w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu
 
Data wprowadzenia: 29.10.2018
Termin składania dokumentów:
09.11.2018. 

Ogłoszenie o naborze

Załączniki do ogłoszenia

Lista kandydatów (14.11.2018 r.)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (26.11.2018 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Budownictwa i Rolnictwa
 
Data wprowadzenia: 16.08.2017
Termin składania dokumentów:
28.08.2017. 

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (04.09.2017 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i ewidencji opłat komunalnych w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu 
 
Data wprowadzenia: 03.07.2017
Termin składania dokumentów:
13.07.2017. 

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (17.07.2017 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogłasza nabór na stanowisko:
aspirant pracy socjalnej 
 
Data wprowadzenia: 28.04.2017
Termin składania dokumentów: 05.05.2017

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór oświadczenia

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i dróg
 
Data wprowadzenia: 25.11.2016
Termin składania dokumentów: 06.12.2016

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (09.12.2016 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu ogłasza nabór na stanowisko:
asystent rodziny
 
Data wprowadzenia: 16.09.2016
Termin składania dokumentów: 23.09.2016

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Wzór oświadczenia

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze d/s gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
 
Data wprowadzenia: 31.08.2016
Termin składania dokumentów: 14.09.2016

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (21.09.2016 r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J.Brzechwy w Dobromierzu ogłasza nabór kandydatów na  stanowisko sekretarza szkoły. 
 
Data wprowadzenia: 20.05.2016
Termin składania dokumentów: 03.06.2016

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Dobromierz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze d/s inwestycji
 
Data wprowadzenia: 15.02.2016
Termin składania dokumentów: 26.02.2016

Ogłoszenie o naborze

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (04.03.2016 r.)

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

07.11.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu