STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

  
 

    

Zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2020 r. godz. 15.15 w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Tematyka posiedzenia:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za rok 2019.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na 2020 rok. (Proszę o przygotowanie konkretnych propozycji tematycznych).

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Zawiadamiam, że w dniu 7 stycznia 2019 r. godz. 15.45 w sali ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sformułowanie opinii i projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Roztoka.
 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, wniosków i petycji za rok 2019.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2020 r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. (Proszę o przygotowanie konkretnych propozycji tematycznych).

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2020 r. godz. 15.45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Socjalnej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Socjalnej za rok 2019.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Socjalnej na 2020 rok. (Proszę o przygotowanie konkretnych propozycji tematycznych).
 3. Informacja nt. upowszechniania kultury fizycznej, działalność klubów sportowych – komisja wyjazdowa.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Zawiadamiam, że w dniu 15 stycznia 2020 r. godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dobromierz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej i Mienia Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej i Mienia Gminy za
  rok 2019.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji Budżetowej i Mienia Gminy na 2020 rok. (Proszę o przygotowanie konkretnych propozycji tematycznych).

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Rusek

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Piotr Rusek
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

08.01.2020

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu