STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Wybory 2018

   

WYBORY 2018

  
 

AKTUALNOŚCI


  

  PLIKI DO POBRANIA:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU I
z dnia 25 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu
z dnia 19 października 2018 r.
o terminach dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu

INFORMACJA dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu

z dnia 3 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dobromierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu
 
z dnia 3 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dobromierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu
z dnia 2 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dobromierzna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I

z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I

z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu

z dnia 1 października 2018 r.
o losowaniu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Gminy Dobromierz, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I

z dnia 28 września 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świdnickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

Informacja
z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenie ponownego terminu przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dobromierz

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I

z dnia 26 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I

z dnia 17 września 2018 r.
 
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 2


INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu
z dnia 17 września 2018 r.

o terminach dyżurów Komisji ustalonych w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów do Rady Gminy Dobromierz i kandydatów na wójta Gminy Dobromierz
w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W WAŁBRZYCHU I
z dnia 14 września 2018 r.
 
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu 

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W WAŁBRZYCHU I
z dnia 14 września 2018 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:


INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Dobromierzu
z dnia 12 września 2018 r.
o terminach dyżurów Komisji ustalonych w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów do Rady Gminy Dobromierz i kandydatów na wójta Gminy Dobromierz
w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ORAZ REJESTRACJA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Dobromierz i Wójta Gminy Dobromierz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

ZGODA na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ

z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Dobromierz miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. 

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na
obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na
funkcję urzędnika wyborczego.

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na
obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na
funkcję urzędnika wyborczego.

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 13 marca 2018 r.

zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
z dnia 20 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

21.08.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu