STRONA GŁÓWNA > Prawo lokalne

   

Budżet Gminy Dobromierz - ROK 2019

 
 


PROJEKT UCHWAŁY 
BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ
na rok 2019
Dobromierz, listopad 2018 rok

PROJEKT 
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DOBROMIERZ
Dobromierz, listopad 2018 rok

Uchwała Nr III/130/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwała Nr III/130/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwała Nr III/130/2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 23 listopada 2018 roku
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.

Uchwała Nr III/56/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 4 września 2019 r.
sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dobromierz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobromierz 
za I kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobromierz 
za II kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobromierz 
za III kwartał 2019 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobromierz 
za IV kwartał 2019 r.

Uchwała Nr III/25/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dobromierz sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Dobromierz
za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2020
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2019 rok

 

Sprawozdanie finansowe Gminy Dobromierz za 2019 rok

 

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Dobromierz 
za 2019 rok

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

02.10.2020

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu