STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

STYCZEŃ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.1.2019
z dn.02.01.2019

04.01.2019  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetowego.

Informacje opracował(a):  

2.

0050.2.2019
z dn.02.01.2019

04.01.2019 przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Informacje opracował(a):  

3.

0050.3.2019
z dn.02.01.2019

04.01.2019 przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Informacje opracował(a):  

4.

0050.4.2019
z dn.02.01.2019

04.01.2019 przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Informacje opracował(a):  

5.

0050.5.2019
z dn.02.01.2019

04.01.2019 przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

Informacje opracował(a):  

6.

0050.6.2019
z dn.11.01.2019

18.01.2019 zatwierdzenia nabywcy działek rolnych nr 23/3 o pow. 0,30 ha i nr 23/4 o pow. 0,08 ha, położonych w Bronowie.

Informacje opracował(a):  

7.

0050.7.2019
z dn.14.01.2019

14.01.2019 zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Wnioskowej ds. rozpatrywania wniosków na program ułatwiania spłaty zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych oraz za pobór wody i odprowadzanie ścieków, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Informacje opracował(a):  

8.

0050.8.2019
z dn.14.01.2019

16.01.2019 ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych oraz za korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dobromierz w 2019 r.

Informacje opracował(a):  

9.

0050.9.2019
z dn.16.01.2019

16.01.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Gminy Dobromierz do stałej współpracy i kontaktów z Sołectwami Gminy Dobromierz oraz ustalenia zakresu ich zadań

Informacje opracował(a):  

10.

0050.10.2019
z dn.16.01.2019

16.01.2019 przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
na terenie Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

11.

0050.11.2019
z dn.18.01.2019

23.01.2019 powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2019 roku” zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2018 r.

Informacje opracował(a):  

12.

0050.12.2019
z dn.24.01.2019

24.01.2019 powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Budownictwa i Rolnictwa

Informacje opracował(a):  

13.

0050.13.2019
z dn.29.01.2019

29.01.2019 określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz na rok szkolny 2019/2020

Informacje opracował(a):  

14.

0050.14.2019
z dn.29.01.2019

29.01.2019 określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz na rok szkolny 2019/2020

Informacje opracował(a):  

15.

0050.15.2019
z dn.29.01.2019

30.01.2019 ustalenia ceny sprzedaży dla działki nr 230 o pow. 0,82 ha położonej w Szymanowie, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego

Informacje opracował(a):  

16.

0050.16.2019
z dn.31.01.2019

18.02.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

17.

0050.17.2019
z dn.31.01.2019

07.02.2019 powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Informacje opracował(a):  

18.

0050.18.2019
z dn.31.01.2019

01.06.2020 powołania komisji przetargowej 

Informacje opracował(a):  

   

 

 

Wprowadził Administrator 05.01.2019 12:36
Opublikował Administrator 05.01.2019 12:36
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 05.01.2019 12:36
Zaktualizował Administrator 01.06.2020 12:03
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu