STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

MARZEC 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.27.2019
z dn.01.03.2019

06.03.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

2.

0050.28.2019
z dn.05.03.2019

06.03.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 10 000 l ”

Informacje opracował(a):  

3.

0050.29.2019
z dn.07.03.2019

07.03.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

4.

0050.30.2019
z dn.07.03.2019

07.03.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Fendt model serii Favorit 600 LSA

Informacje opracował(a):  

5.

0050.31.2019
z dn.07.03.2019

08.03.2019 odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego

Informacje opracował(a):  

6.

0050.32.2019
z dn.07.03.2019

08.03.2019 odwołania członka Zespołu interdyscyplinarnego

Informacje opracował(a):  

7.

0050.33.2019
z dn.11.03.2019

02.04.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

8.

0050.34.2019
z dn.13.03.2019

26.03.2019 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 180, obręb Szymanów, stanowiącej własność Gminy Dobromierz, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków

Informacje opracował(a):  

9.

0050.35.2019
z dn.14.03.2019

26.03.2019 zatwierdzenia nabywcy nieruchomości rolnej, działka nr 230
o powierzchni 0,82 ha, położonej w Szymanowie, zbytej w trybie ogłoszonego II przetargu ustnego ograniczonego

Informacje opracował(a):  

10.

0050.36.2019
z dn.14.03.2019

26.03.2019 zatwierdzenia nabywcy 1/ 2 udziału w nieruchomościach gruntowych, działka nr 185/2, nr 184/3, nr 185/1 i nr 184/4, położonych w Roztoce, zbywanych w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela

Informacje opracował(a):  

11.

0050.37.2019
z dn.14.03.2019

26.03.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Fendt model serii Favorit 600 LSA

Informacje opracował(a):  

12.

0050.38.2019
z dn.19.03.2019

20.03.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego marki Fendt model Turbomatic Favorit 612 LSA

Informacje opracował(a):  

13.

0050.39.2019
z dn.22.03.2019

26.03.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Zakup ciągnika o mocy min. 120 KM”

Informacje opracował(a):  

14.

0050.39.2019
z dn.25.03.2019

01.06.2020 szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu ...

Informacje opracował(a):  

14.

0050.40.2019
z dn.28.03.2019

28.03.2019 zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Gminy Dobromierz w 2019 r.

Informacje opracował(a):  

15.

0050.41.2019
z dn.29.03.2019

12.04.2019 przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2018 rok

Informacje opracował(a):  

16.

0050.42.2019
z dn.29.03.2019

12.04.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

17.

0050.43.2019
z dn.29.03.2019

12.04.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

   

 

 

Wprowadził Administrator 06.03.2019 10:21
Opublikował Administrator 06.03.2019 10:21
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 06.03.2019 13:52
Zaktualizował Administrator 01.06.2020 12:04
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu