STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

KWIECIEŃ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.43-1.2019
z dn.02.04.2019

08.04.2019 powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa

Informacje opracował(a):  

2.

0050.44.2019
z dn.03.04.2019

03.04.2019 nieopłatnego przeniesienia na mienie Gminy Dobromierz udziałów w użytkowaniu wieczystym działki nr 675/8 , położonej w Roztoce

Informacje opracował(a):  

3.

0050.45.2019
z dn.03.04.2019

08.04.2019 powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. sieci kanalizacyjnej w Referacie Budownictwa i Rolnictwa

Informacje opracował(a):  

4.

0050.46.2019
z dn.10.04.2019

12.04.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

5.

0050.47.2019
z dn.10.04.2019

11.04.2019 wykupu działki nr 357/1 o pow. 0,0661 ha, położonej w Szymanowie

Informacje opracował(a):  

6.

0050.48.2019
z dn.11.04.2019

11.04.2019 ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, działka nr 265 o pow. 0,0500 ha i nr 206/4 o pow. 0,0039 ha, położonej w Jugowej, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego

Informacje opracował(a):  

7.

0050.49.2019
z dn.23.04.2019

01.06.2020 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

8.

0050.50.2019
z dn.24.04.2019

25.04.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości
Czernica, Gmina Dobromierz, I Etap”, realizowanego na podstawie umowy nr 103.2018 z dnia 28 maja 2018 r.

Informacje opracował(a):  

9.

0050.51.2019
z dn.29.04.2019

25.04.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

   

 

 

Wprowadził Administrator 06.03.2019 10:21
Opublikował Administrator 06.03.2019 10:21
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 06.03.2019 13:52
Zaktualizował Administrator 01.06.2020 12:09
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu