STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

MAJ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.51.1.2019
z dn.02.05.2019

02.05.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz – stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu”, realizowanego na podstawie umowy nr 39.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

2.

0050.51.2.2019
z dn.02.05.2019

02.05.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego we wsi Jugowa, Gmina Dobromierz – II Etap”, realizowanego na podstawie umowy nr 156.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

3.

0050.52.2019
z dn.07.05.2019

08.05.2019 ustalenia wysokości stypendium szkolnego w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2019  r. oraz warunków jego realizacji

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

4.

0050.53.2019
z dn.07.05.2019

08.05.2019 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

5.

0050.53.1.2019
z dn.07.05.2019

15.05.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,, Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Gniewkowie”, realizowanego na podstawie umowy nr 409.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., oraz aneksu nr 1 z dnia 18 marca 2019 r.

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

6.

0050.54.2019
z dn.08.05.2019

10.05.2019 przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Dobromierz za rok 2018

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

7.

0050.55.2019
z dn.08.05.2019

10.05.2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2018 rok

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

8.

0050.56.2019
z dn.08.05.2019

10.05.2019 zasad korzystania ze środków transportowych gminy przez gminne jednostki organizacyjne

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

9.

0050.57.2019
z dn.08.05.2019

27.05.2019 szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu "Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego we wsi Szymanów" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

10.

0050.57.1.2019
z dn.07.05.2019

17.05.2019 wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.

Informacje opracował(a):  Mirosława Nakoneczna

11.

0050.58.2019
z dn.08.05.2019

14.05.2019 przeznaczenia do wydzierżawienia gruntów rolne stanowiących mienie Gminy Dobromierz, ustalenia warunków i powołania komisji do przeprowadzenia
w dniu 7 czerwca 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę:
- działki nr 97/7 o pow. 1,03 ha, nr 94/3 o pow. 3,40 ha, 34 o pow. 1,09 ha, obręb Dobromierz,
-działki nr 176/1 o pow, 1,44 ha, 176/2 o pow. 2,50 ha, obręb Czernica,
- działki nr 230/3 o pow, 1,37 ha, 137/2 o pow. 1,37 ha, obręb Pietrzyków,
- działki nr 359/2 o pow. 1,1665 ha, obręb Szymanów.

Informacje opracował(a):  

12.

0050.59.2019
z dn.08.05.2019

14.05.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 30 maja 2019 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (dawna świetlica wiejska z przybudówką) położonego w Jugowej 66 o łącznej powierzchni u żytkowej 409, 47 m 2, znajdującego się na działkach nr 206/4 o pow. 0,0039 ha i nr 265 o pow. 0,0500 ha.

Informacje opracował(a):  

13.

0050.60.2019
z dn.08.05.2019

14.05.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 6 czerwca 2019 r.
-II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Dobromierzu , działka nr:
- 91/56 o pow. 0,1245 ha
-91/57 o pow. 0,1200 ha

Informacje opracował(a):  

14.

0050.60.1.2019
z dn.24.05.2019

01.06.2020 powołania Pełnomocnika do sprawy Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

15.

0050.61.2019
z dn.20.05.2019

20.05.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

16.

0050.62.2019
z dn.22.05.2019

28.05.2019 zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz.

Informacje opracował(a):  

17.

0050.63.2019
z dn.22.05.2019

22.05.2019 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu

Informacje opracował(a):  

18.

0050.64.2019
z dn.27.05.2019

27.05.2019 przedstawienia Raportu o stanie Gminy Dobromierz za 2018 rok

Informacje opracował(a):  

19.

0050.65.2019
z dn.27.05.2019

07.06.2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Informacje opracował(a):  

20.

0050.66.2019
z dn.27.05.2019

07.06.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

21.

0050.67.2019
z dn.27.05.2019

07.06.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

   

 

 

Wprowadził Administrator 08.05.2019 09:30
Opublikował Administrator 08.05.2019 09:30
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 08.05.2019 09:30
Zaktualizował Administrator 01.06.2020 12:11
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu