STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

LIPIEC 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.78.2019
z dn.02.07.2019

03.07.2019 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacje opracował(a):  

2.

0050.79.2019
z dn.02.07.2019

03.07.2019 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacje opracował(a):  

3.

0050.80.2019
z dn.08.07.2019

10.07.2019 powołania komisji do oceny i rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Popularyzacja kultury fizycznej i sportu, organizowanie festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i filmowych wśród mieszkańców Gminy Dobromierz w 2019 roku” zgłoszonych w konkursie ogłoszonym w dniu 13 czerwca 2019 r.

Informacje opracował(a):  

4.

0050.81.2019
z dn.10.07.2019

11.07.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 14 sierpnia 2019 r. III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (dawna świetlica wiejska z przybudówką) położonego w Jugowej 66 o łącznej powierzchni użytkowej 409, 47 m 2, znajdującego się na działkach nr 206/4 o pow. 0,0039 ha i nr 265 o pow. 0,0500 ha.

Informacje opracował(a):  

5.

0050.82.2019
z dn.10.07.2019

11.07.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2019 r. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 116,80 m 2, o pow. zabudowy 149,00 m 2, działka nr 140/28, o pow. 0,0149 ha, położonego w Dobromierzu przy ulicy Cmentarnej

Informacje opracował(a):  

6.

0050.83.2019
z dn.02.07.2019

11.07.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 14 sierpnia 2019 r. 
- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pietrzykowie działka nr 78/4 o powierzchni 0,1194 ha.

Informacje opracował(a):  

7.

0050.84.2019
z dn.10.07.2019

11.07.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2019 r. -III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, położonych w Dobromierzu , działka nr: 
- 91/56 o pow. 0,1245 ha
- 91/57 o pow. 0,1200 ha

Informacje opracował(a):  

8.

0050.85.2019
z dn.02.07.2019

11.07.2019 zatwierdzenia nabywcę lokalu mieszkalnego, zbywanego w trybie bezprzetargowym dla głównego najemcy

Informacje opracował(a):  

9.

0050.86.2019
z dn.11.07.2019

11.07.2019 ustalenia „Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz”

Informacje opracował(a):  

10.

0050.87.2019
z dn.17.07.2019

18.07.2019 wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu”

Informacje opracował(a):  

11.

0050.88.2019
z dn.17.07.2019

22.07.2019 aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

12.

0050.89.2019
z dn.18.07.2019

28.08.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

13.

0050.90.2019
z dn.22.07.2019

22.07.2019 aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

14.

0050.91.2019
z dn.26.07.2019

26.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobromierz

Informacje opracował(a):  

14.

0050.91.1.2019
z dn.31.07.2019

28.08.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

   

 

 

Wprowadził Administrator 03.07.2019 09:34
Opublikował Administrator 03.07.2019 09:34
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 10.07.2019 09:06
Zaktualizował Administrator 28.08.2019 09:01
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu