STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

SIERPIEŃ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.92.2019
z dn.01.08.2019

27.08.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 3 września 2019 r.
-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną położonych w Dobromierzu.

Informacje opracował(a):  

2.

0050.93.2019
z dn.07.08.2019

07.08.2019 prawie powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 10 września 2019 r. 
-I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż gruntów położonych w Kłaczynie, działka nr:
- 471/1 o pow. 0,30 ha,
- 472/1 o pow. 0,28 ha,
- 472/2 o pow. 0,48 ha,
- 468/1 o pow. 0,70 ha

Informacje opracował(a):  

3.

0050.94.2019
z dn.09.08.2019

27.08.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”

Informacje opracował(a):  

4.

0050.95.2019
z dn.14.08.2019

27.08.2019 zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, działka nr 91/56 o pow. 0,1245 ha, położonej w Dobromierzu

Informacje opracował(a):  

5.

0050.96.2019
z dn.14.08.2019

27.08.2019 zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym, działka nr 140/28 o pow. 0,0149 ha, w Dobromierzu.

Informacje opracował(a):  

6.

0050.97.2019
z dn.20.08.2019

28.08.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

7.

0050.98.2019
z dn.29.08.2019

30.08.2019 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobromierz za I półrocze 2019 roku.

Informacje opracował(a):  

8.

0050.99.2019
z dn.29.08.2019

24.09.2019 wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu w przypadku jego nieobecności.

Informacje opracował(a):  

9.

0050.100.2019
z dn.30.08.2019

03.09.2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Informacje opracował(a):  

10.

0050.101.2019
z dn.30.08.2019

03.09.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

Informacje opracował(a):  

11.

0050.102.2019
z dn.30.08.2019

03.09.2019 zasad i terminów przyjmowania wniosków do projektu budżetu na 2020 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Informacje opracował(a):  

   

 

 

Wprowadził Administrator 07.08.2019 13:47
Opublikował Administrator 07.08.2019 13:47
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 07.08.2019 13:47
Zaktualizował Administrator 24.09.2019 12:13
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu