STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

WRZESIEŃ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.103.2019
z dn.04.09.2019

05.11.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, rozliczenie i inspekcja robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”
2.

0050.104.2019
z dn.05.09.2019

05.09.2019 zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, działka nr 355/42 o pow. 0,0982 ha, położonej w Dobromierzu
3.

0050.105.2019
z dn.05.09.2019

05.09.2019 zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, działka nr 355/31 o pow. 0,1109 ha, położonej w Dobromierzu
4.

0050.106.2019
z dn.05.09.2019

05.09.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 16 września 2019 r. II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki  nr 91/51 o pow. 0,1153 ha położonej w Dobromierzu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną.
5.

0050.107.2019
z dn.05.09.2019

05.09.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 24 września 2019 r.
- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 106/3 o pow. 0,0885 ha położonej w Dzierzkowie przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
- I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudownej budynkiem użytkowym (podziemne urządzenia wodociągowe), działka nr 352/3 o pow. 0,26 ha, położona w Jugowej.
6.

0050.108.2019
z dn.05.09.2019

06.09.2019 ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobromierz
7.

0050.109.2019
z dn.13.09.2019

25.09.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”
8.

0050.110.2019
z dn.20.09.2019

25.09.2019 ustalenia ceny sprzedaży działki nr 78/4 o pow. 0,1194 ha, położonej w Pietrzykowie, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego
8.

0050.111.2019
z dn.23.09.2019

24.09.2019 powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Urzędzie Gminy Dobromierz
9.

0050.112.2019
z dn.23.09.2019

05.11.2019 zmiany Zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy Dobromierz.
10.

0050.113.2019
z dn.23.09.2019

26.09.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości Dobromierz” 
11.

0050.114.2019
z dn.26.09.2019

09.10.2019 wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 13 października 2019 r.
12.

0050.115.2019
z dn.30.09.2019

30.09.2019 powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Dobromierz z zakresu wyłapywania, transportu i opieki nad bezpańskimi psami z terenu Gminy Dobromierz
13.

0050.116.2019
z dn.30.09.2019

05.11.2019   zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
14.

0050.117.2019
z dn.30.09.2019

05.11.2019  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz
15.

0050.117.1.2019
z dn.30.09.2019

05.11.2019 szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

   

 

 

Wprowadził Administrator 05.09.2019 12:58
Opublikował Administrator 05.09.2019 12:58
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 06.09.2019 12:15
Zaktualizował Administrator 05.11.2019 14:11
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu