STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

PAŹDZIERNIK 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.118.2019
z dn.03.10.2019

04.10.2019 zatwierdzenia nabywcy nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową, działka nr 106/3 o pow. 0,0885 ha, położonej w Dzierzkowie
2.

0050.119.2019
z dn.03.10.2019

04.10.2019 zatwierdzenia nabywcy nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, działka nr 352/3 o pow. 0,26 ha, położonej w Jugowej
3.

0050.120.2019
z dn.03.10.2019

04.10.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 7 listopada 2019 r. 
-II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Pietrzykowie działka nr 78/4 o powierzchni 0,1194 ha.
4.

0050.121.2019
z dn.09.10.2019

09.10.2019 przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Dobromierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok.
6.

0050.122.2019
z dn.18.10.2019

09.11.2019   zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
7.

0050.123.2019
z dn.16.10.2019

21.10.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i określenia jej zadań oraz trybu pracy
8.

0050.124.2019
z dn.18.10.2019

05.11.2019  zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
9.

0050.125.2019
z dn.22.10.2019

22.10.2019 powołania Komisji ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, czynszów w Referacie Finansów, Planowania i Budżetu
10.

0050.126.2019
z dn.23.10.2019

24.10.2019 ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, działka nr 265 o pow. 0,0500 ha i nr 206/4 o pow. 0,0039 ha, położonej w Jugowej, dla przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego
11.

0050.127.2019
z dn.23.10.2019

24.10.2019 ustalenia ceny sprzedaży działek
nr 371/4 o pow. 321 m2,
nr 371/3 o pow. 239 m2,
nr 371/2 o pow. 221 m2,
nr 371/1 o pow. 209 m2
położonych w Dobromierzu, dla przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego
12.

0050.128.2019
z dn.25.10.2019

25.10.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz
13.

0050.129.2019
z dn.28.10.2019

28.10.2019 ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Dobromierz
14.

0050.130.2019
z dn.30.10.2019

05.11.2019   zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
15.

0050.131.2019
z dn.30.10.2019

05.11.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce”, realizowanego na podstawie umowy nr 243.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.
16.

0050.132.2019
z dn.30.10.2019

30.10.2019 powołania komisji przetargowej i ustalenia warunków przeprowadzenia w dniu 3 grudnia 2019 r.
- IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem użytkowym, położonym w Jugowej 66, działka nr 206/4 o pow. 0,0039 ha, nr 265 o pow. 0,0500 ha.
-II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki:
nr 371/4 o pow. 321 m2
nr 371/3 o pow. 239 m2
nr 371/ 2 o pow.221m2
nr 371/ 1 o pow.209 m2

  

 

 

Wprowadził Administrator 04.10.2019 13:23
Opublikował Administrator 04.10.2019 13:23
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 04.10.2019 13:23
Zaktualizował Administrator 05.11.2019 14:14
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu