STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

LISTOPAD 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.133.2019
z dn.04.11.2019

06.11.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. "Utrzymanie koryta rzeki Nysa Szkolna w miejscowości Roztoka i Dzierzków na terenie gminy Dobromierz 
2.

0050.134.2019
z dn.07.11.2019

08.11.2019 ustalenia wysokości stypendium szkolnego 
3.

0050.135.2019
z dn.12.11.2019

15.11.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz
4.

0050.136.2019
z dn.14.11.2019

22.11.2019 projektu budżetu Gminy Dobromierz na 2020 rok.
5.

0050.137.2019
z dn.14.11.2019

22.11.2019 projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz
6.

0050.138.2019
z dn.25.11.2019

26.11.2019  powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, realizowanego na podstawie umowy nr 433.2019 z dnia
15 października 2019 r.
7.

0050.139.2019
z dn.28.11.2019

17.12.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019

  

 

 

Wprowadził Administrator 06.11.2019 14:17
Opublikował Administrator 06.11.2019 14:17
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 06.11.2019 14:17
Zaktualizował Administrator 17.12.2019 14:21
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu