STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy 

   

 

GRUDZIEŃ 2019

LP. NR ZARZĄDZENIA DATA PUBLIKACJI W SPRAWIE
1.

0050.140.2019
z dn.02.12.2019

09.12.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego zadania pn. "Utrzymanie koryta rzeki Nysa Szkolna w miejscowości Roztoka i Dzierzków na terenie gminy Dobromierz 
2.

0050.141.2019
z dn.03.12.2019

17.12.2019 przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w UG Dobromierz 
3.

0050.142.2019
z dn.04.12.2019

11.12.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przez zakup biletów miesięcznych”
4.

0050.143.2019
z dn.06.12.2019

17.12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu
5.

0050.144.2019
z dn.06.12.2019

09.12.2019 wprowadzenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Dobromierz
6.

0050.145.2019
z dn.06.12.2019

17.12.2019 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
7.

0050.146.2019
z dn.06.12.2019

11.12.2019 powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”
8.

0050.147.2019
z dn.12.12.2019

12.12.2019 powołania komisji w celu odbioru końcowego prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: ,,Remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości Dobromierz”, realizowanego na podstawie umowy nr 435.2019 z dnia 16 października 2019 r.
9.

0050.148.2019
z dn.18.12.2019

24.01.2020 zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
10.

0050.149.2019
z dn.20.12.2019

20.12.2019 ustalenia planu kontroli zarządczej na 2020 r. podległych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Dobromierz jednostek organizacyjnych gminy oraz jednostek korzystających z dotacji w zakresie rozliczenia finansowego tych dotacji.
11.

0050.150.2019
z dn.20.12.2019

20.12.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Gminnej Komisji Likwidacyjnej środków majątkowych Gminy Dobromierz
12.

0050.151.2019
z dn.20.12.2019

10.01.2020 wprowadzenia regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
13.

0050.152.2019
z dn.20.12.2019

10.01.2020 wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Dobromierz.
14.

0050.153.2019
z dn.20.12.2019

24.01.2020  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz
15.

0050.154.2019
z dn.20.12.2019

24.01.2020  zmiany w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019
16.

0050.155.2019
z dn.20.12.2019

24.01.2020  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz
17.

0050.156.2019
z dn.31.12.2019

13.01.2020 rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Dobromierz oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)
18.

0050.157.2019
z dn.31.12.2019

02.01.2020 powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

  

 

 

Wprowadził Administrator 09.12.2019 09:02
Opublikował Administrator 09.12.2019 09:02
Odpowiedzialny za treść Monika Borysewicz 09.12.2019 09:02
Zaktualizował Administrator 24.01.2020 11:56
   

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu