STRONA GŁÓWNA > Informator interesanta

  

INFORMATOR INTERESANTA
Działalność gospodarcza 

   
 

Rejestracja działalności gospodarczej

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2011 r. obowiązują przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i formularz CEIDG-1.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadził Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta).

Zobacz film o tym jak zarejestrować firmę przez CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG (formularz CEIDG-1) stanowi także:

  • wniosek o nadanie numeru REGON,
  • zgłoszenie do urzędu skarbowego (rejestracja, nadanie NIP, wybór formy opodatkowania),
  • zgłoszenie płatnika składek do ZUS lub oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS.

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć za pośrednictwem strony CEIDG (firma.gov.pl). Możliwe jest także przygotowanie wniosku on-line i późniejsze udanie się do najbliższego urzędu gminy/miasta celem potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.   

 

 

 
 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

18.01.2018

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu