STRONA GŁÓWNA > Informator interesanta

  

INFORMATOR INTERESANTA
Kodeks etyczny 

   
 

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego

Opis/standard wykonania:

Kodeks etyczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy danego urzędu. Zadanie jest wykonane, gdy:

 • kodeks etyczny jest tekstem stworzonym przez pracowników danego urzędu,
 • kodeks zawiera wartości i zasady, jakimi kierują się urzędnicy, tekst kodeksu nie zawiera zapisów dotyczących kwestii prawnych (regulowanych ustawowo)
 • kodeks nie jest przyjęty zarządzeniem kierownika jednostki organizacyjnej, jest własnością grupy, która go stworzyła, a nie instytucji
 • tekst kodeksu jest znany wszystkim pracownikom oraz mieszkańcom
 • tekst kodeksu nie podlega okresowej ocenie i aktualizacji

Pracownicy Urzędu Gminy w Dobromierzu na spotkaniu w dniu 15.07.2005r. przyjęli jednomyślnie kodeks etyczny. Kodeks został zatwierdzony przez wszystkich pracowników UG, jego treść została wywieszona w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz zamieszczona w serwisie internetowym.
Celem wdrożenia kodeksu jest demonstracja postaw antykorupcyjnych w środowisku pracowników samorządowych.
 
KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W DOBROMIERZU

Preambuła

Pracownicy winni pamiętać, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej i każdego mieszkańca gminy z osobna.
Niniejszy Kodeks określa wartości i standardy zachowania pracowników Urzędu Gminy Dobromierz podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Standardy te odnoszą się do relacji z interesantami, społecznością lokalną i współpracownikami.

Zasady etycznego działania.

 1. Przy realizacji zadań pracownicy kierują się obowiązującymi przepisami prawa, mają zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej, pamiętając, że współtworzą wizerunek pracownika samorządowego.
   
 2. Wykonując swoje obowiązki, pracownicy samorządowi gwarantują, że będą przestrzegać i stosować następujące zasady:
   
  a.Obiektywizmu i uczciwości w bezpośrednich kontaktach z interesantami, dokładają należytych starań aby ich postępowanie było bezstronne i nie budziło podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności, zobowiązani są do równego traktowania interesantów, nie manifestują swoich poglądów i sympatii politycznych, są wolni od uprzedzeń i sprawiedliwi.
   
  b.Szacunku, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami i współpracownikami.
   
  c.Kompetencji i rzetelności w wykonywaniu obowiązków, wykorzystując przy tym swoją wiedzę i doświadczenie do prawnego i merytorycznego uzasadnienia podejmowanych rozstrzygnięć, gwarantują profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków.
    
  d.Praworządności i odpowiedzialności działając w zgodzie z obowiązującym prawem, nie przedkładając własnego interesu lub interesu swoich bliskich nad interes publiczny, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych lub osobistych, nie wykorzystują stanowiska służbowego dla własnych celów,
   
 3. Pracownicy samorządowi w sposób racjonalny, oszczędny i efektywny gospodarują majątkiem gminy.

Zakończenie.

 1. Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu ma rangę dokumentu urzędowego od dnia przyjęcia go przez pracowników są oni zobowiązani do przestrzegania jego przepisów.
    
 2. Za nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.
   
 3. Treść Kodeksu została przyjęta przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu na spotkaniu w dniu 15.07.2005r.

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

20.07.2011

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu