STRONA GŁÓWNA > Informator interesanta

  

INFORMATOR INTERESANTA
Ochrona środowiska

   
 

 1. Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów 
   
 2. WNIOSEK
  o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości/opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*
   
 3. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
   
 4. WNIOSEK
  o usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobromierz

   
 5. WYKAZ PODMIOTÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE
  ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
  NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ 
  (aktualizacja dn. 10.04.2019)
   
   
 6. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (aktualizacja dn. 10.04.2019)
    
 7. Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

10.04.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu