STRONA GŁÓWNA > Informator interesanta

  

INFORMATOR INTERESANTA
Urząd Stanu Cywilnego 

   
 

 1. Sporządzenie aktu urodzenia
    
 2. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC i jego rejestracja 
   
 3. Sporządzenie aktu zgonu
    
 4. Wpisanie do polskiej księgi aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granicą 
   
 5. Odtworzenie treści aktu Stanu Cywilnego
   
 6. Sprostowanie w akcie Stanu Cywilnego oczywistego błędu pisarskiego 
   
 7. Uzupełnienie treści aktu Stanu Cywilnego 
   
 8. Zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa lub zgonu, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach USC 
   
 9. Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
   
 10. Oświadczenie rodziców o zmianie imienia/imion dziecka
   
 11. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca 
   
 12. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej obywatela do zawarcia małżeństwa za granicą 
   
 13. Wydawanie odpisów aktów Stanu Cywilnego

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

10.02.2012

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu