STRONA GŁÓWNA > Informator klienta

  

INFORMATOR KLIENTA
Petycje 

   
 

  

ROK 2019


PETYCJA (11.12.2019)


PETYCJA (24.10.2019)

Petycja Szulc-Efekt Sp. z o. o.


PETYCJA (24.10.2019)

FROB

PETYCJA (24.09.2019)

petycja z dnia 18.09.2019 r. i odpowiedź.

PETYCJA (02.08.2019)

Petycja dotycząca dbajmy o koszty publiczne

PETYCJA (09.07.2019)

Petycja dotycząca  wybranych służbowych telefonów komórkowych

PETYCJA (31.05.2019)

Petycja o udzielenie informacji publicznej o usługi telekomunikacyjne

Szulc-Efekt sp. z o.o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa


PETYCJA (03.04.2019)

Wnioskodawca:
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
KRS: 0000318482

PETYCJA (20.03.2019)

 W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 września 2014 o petycjach - wnosimy petycję do
Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia
Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

ROK 2018


PETYCJA (03.10.2019)

 

 


PETYCJA (19.09.2018)

Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
reprezentowna przez:
Prezes Zarządu
Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl  www.samorzad.pl 
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

ROK 2017


PETYCJA (08.09.2017)

Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459

PETYCJA (07.08.2017)

Podmiot Wnoszący Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln

PLIK DO POBRANIA:


PETYCJA (07.08.2017)

Wnioskodawca: 
Dr Bogusław J. Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej 2
05-827 Grodziska Mazowiecki
KRS: 0000318482

ODPOWIEDŹ:
Informujemy że w dniu 8 sierpnia 2017 r. została utworzona strona petycje na stronie serwisu bip.dobromierz.pl 


 

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

09.07.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu