STRONA GŁÓWNA > Urząd Gminy

   

Jednostki organizacyjne 

   
 

Do zadań referatów, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów i dokumentów dla organów Gminy, a w szczególności:

 1. prowadzenie, z upoważnienia Wójta, postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,

 2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,

 3. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,

 4. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,

 5. współdziałanie z Sekretarzem w zakresie szkolenia doskonalenia zawodowego pracowników,

 6. prowadzenie ewidencji spraw w toku oraz spraw zakończonych,

 7. przekazywanie akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego,

 8. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 9. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów i akt,

 10. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,

 11. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

 

REFERATY:

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE:

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY:

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

30.06.2011

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu