STRONA GŁÓWNA > Informator klienta

  

INFORMATOR KLIENTA
Skargi i wnioski 

   
 

Klienci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Wójta Gminy Dobromierz we wtorki w godz. 8.00 - 16.15 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz przy pl. Wolności 24 w Dobromierzu, pok. 6A

Skargi i wnioski można też kierować na adres:
URZĄD GMINY DOBROMIERZ
Plac Wolności 24
58 – 170 DOBROMIERZ

lub nadsyłać pocztą elektroniczną e-mail: ug@dobromierz.pl 

UWAGA:
skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi drogą pocztową. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

 

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

16.11.2016

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu