STRONA GŁÓWNA > Aktualności

   

Zamówienia publiczne - 2019 

   
 


ZAPYTANIE OFERTOWE
09.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, Regon 05811111 tel. / fax 74 8586 237, e-mail: opsdobromierz@interia.pl Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zamówienia pn.: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Dobromierz.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 09.12.2019 12:38
Opublikował Administrator 09.12.2019 12:38
Odpowiedzialny za treść Anna Kłys 09.12.2019 12:38
Zaktualizował Administrator 17.12.2019 09:53

ZAPYTANIE OFERTOWE
09.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Dobromierz w okresie od 02.01.2020 r. do 31.08.2020 r."

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 09.12.2019 11:19
Opublikował Administrator 09.12.2019 11:19
Odpowiedzialny za treść Anna Kłys 09.12.2019 11:19
Zaktualizował Administrator 18.12.2019 08:59

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
06.12.2019

Gmina Dobromierz: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 06.12.2019 13:32
Opublikował Administrator 06.12.2019 13:32
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 06.12.2019 13:32
Zaktualizował Administrator 20.12.2019 11:36

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.12.2019

Zapewnienie uczniom przewozu do placówek oświatowych na terenie gminy Dobromierz w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. przez zakup biletów miesięcznych

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 04.12.2019 14:27
Opublikował Administrator 04.12.2019 14:27
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 04.12.2019 14:27
Zaktualizował Administrator 17.12.2019 15:33

ZAPYTANIE OFERTOWE
28.11.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą Plac Wolności 24, 58-170
Dobromierz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przedmiot zamówienia pn. „Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 28.11.2019 14:17
Opublikował Administrator 28.11.2019 14:17
Odpowiedzialny za treść - 28.11.2019 14:17
Zaktualizował Administrator 09.12.2019 11:48

ZAPYTANIE OFERTOWE
15.11.2019

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Doposażenie pracowni przyrodniczych w ramach projektu ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 15.11.2019 15:31
Opublikował Administrator 15.11.2019 15:31
Odpowiedzialny za treść - 15.11.2019 15:31
Zaktualizował Administrator 26.11.2019 15:12

ZAPYTANIE OFERTOWE
15.11.2019

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: Doposażenie pracowni językowych w ramach projektu ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 15.11.2019 15:28
Opublikował Administrator 15.11.2019 15:28
Odpowiedzialny za treść - 15.11.2019 15:28
Zaktualizował Administrator 26.11.2019 15:19

ZAPYTANIE OFERTOWE
13.11.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zamówienia pn.: "Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Dobromierz w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 13.11.2019 15:17
Opublikował Administrator 13.11.2019 15:17
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 13.11.2019 15:17
Zaktualizował Administrator 04.12.2019 14:36

ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Dobromierz.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 06.11.2019 15:08
Opublikował Administrator 06.11.2019 15:08
Odpowiedzialny za treść Monika Szewczyk 06.11.2019 15:08
Zaktualizował Administrator 19.11.2019 15:22

ZAPYTANIE OFERTOWE
06.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Dobromierz.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 06.11.2019 15:04
Opublikował Administrator 06.11.2019 15:04
Odpowiedzialny za treść Monika Szewczyk 06.11.2019 15:04
Zaktualizował Administrator 19.11.2019 15:17

ZAPYTANIE OFERTOWE
28.10.2019

Dowóz uczniów i uczennic do miejscowości przez nich zamieszkałych po odbytych zajęciach w ramach projektu ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz".

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 28.10.2019 15:11
Opublikował Administrator 28.10.2019 15:11
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 28.10.2019 15:11
Zaktualizował - -

ZAPYTANIE OFERTOWE
28.10.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnie z Polską Normą PN-C-96024:2011 do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Roztoce

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 28.10.2019 15:07
Opublikował Administrator 28.10.2019 15:07
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 28.10.2019 15:07
Zaktualizował Administrator 12.11.2019 12:42

ROZEZNANIE CENOWE
09.10.2019

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów promocyjnych i biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. ,,Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- ZIT AW, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Gminę Dobromierz.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 09.10.2019 14:58
Opublikował Administrator 09.10.2019 14:58
Odpowiedzialny za treść Wojciech Kubusiak 09.10.2019 14:58
Zaktualizował - -

ZAPYTANIE OFERTOWE
27.09.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego lekkiego zgodnego z Polską Normą PN-C-96024:2011, do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 27.09.2019 13:45
Opublikował Administrator 27.09.2019 13:45
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 27.09.2019 13:45
Zaktualizował Administrator 23.10.2019 12:23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
25.09.2019

Gmina Dobromierz: Przebudowa zjazdu z drogi krajowej nr 34 km 5+234, dz nr 208 na działkę nr 136 obr. Jaskulin.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 25.09.2019 12:05
Opublikował Administrator 25.09.2019 12:05
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 25.09.2019 12:05
Zaktualizował Administrator 08.10.2019 12:45

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
18.09.2019

Gmina Dobromierz: Remont dróg gminnych nr 112339D oraz 112341D w miejscowości Dobromierz dofinansowany w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 18.09.2019 15:38
Opublikował Administrator 18.09.2019 15:38
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 18.09.2019 15:38
Zaktualizował Administrator 10.10.2019 13:10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
13.09.2019

Gmina Dobromierz: Pietrzyków – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Zadanie dofinansowane w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 13.09.2019 12:46
Opublikował Administrator 13.09.2019 12:46
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 13.09.2019 12:46
Zaktualizował Administrator 08.10.2019 12:45

ZAPYTANIE OFERTOWE
04.09.2019

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zajęć logopedycznych i zajęć z zakresu doradztwa zawodowego pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ich dostawę na miejsca wskazane przez Zamawiającego, tj. szkoły podstawowe na terenie Gminy Dobromierz

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 04.09.2019 11:33
Opublikował Administrator 04.09.2019 11:33
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 04.09.2019 11:33
Zaktualizował Administrator 11.09.2019 13:16

ZAPYTANIE OFERTOWE
04.09.2019

Zapytanie ofertowe na realizację kontraktu pn. ,,Działania informacyjno-promocyjne” będącego częścią projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 04.09.2019 11:22
Opublikował Administrator 04.09.2019 11:22
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 04.09.2019 11:22
Zaktualizował Administrator 18.09.2019 16:04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
04.09.2019

Gmina Dobromierz: Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, rozliczenie i inspekcja robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 04.09.2019 11:18
Opublikował Administrator 04.09.2019 11:18
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 04.09.2019 11:18
Zaktualizował Administrator 24.09.2019 14:37

ZAPYTANIE OFERTOWE
30.08.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu mieszkania mającego pełnić rolę mieszkania chronionego zgodnie z działaniem 4.7 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 30.08.2019 12:58
Opublikował Administrator 30.08.2019 12:58
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 30.08.2019 12:58
Zaktualizował Administrator 10.09.2019 16:11

ZAPYTANIE OFERTOWE
30.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (opracowanie i wydruk) materiałów promujących realizowany przez Zamawiającego projekt pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 30.08.2019 09:04
Opublikował Administrator 30.08.2019 09:04
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 30.08.2019 09:04
Zaktualizował Administrator 09.09.2019 15:10

ZAPYTANIE OFERTOWE
30.08.2019

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach projektu „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 30.08.2019 08:57
Opublikował Administrator 30.08.2019 08:57
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 30.08.2019 08:57
Zaktualizował Administrator 09.09.2019 15:14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
19.08.2019

Zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach projektu „Rozwój edukacji na terenie Gminy Dobromierz

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 19.08.2019 09:41
Opublikował Administrator 19.08.2019 09:41
Odpowiedzialny za treść - 19.08.2019 09:41
Zaktualizował Administrator 29.08.2019 15:07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
09.08.2019

Gmina Dobromierz: Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej
Zamówienie jest częścią Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 09.08.2019 13:54
Opublikował Administrator 09.08.2019 13:54
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 09.08.2019 13:54
Zaktualizował Administrator 18.09.2019 13:21

ZAPYTANIE OFERTOWE
17.07.2019

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 17.07.2019 10:59
Opublikował Administrator 17.07.2019 10:59
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 17.07.2019 10:59
Zaktualizował Administrator 29.07.2019 14:41

ZAPYTANIE OFERTOWE
12.07.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Utrzymanie koryta rzeki Nysa Szalona w miejscowości Roztoka na terenie gminy Dobromierz realizowanego w porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni Legnica.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 25.07.2019 12:33
Opublikował Administrator 25.07.2019 12:33
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 25.07.2019 12:33
Zaktualizował Administrator 02.08.2019 09:52

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
08.07.2019

Ochotnicza Straż Pożarna : ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROZTOCE

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 08.07.2019 13:08
Opublikował Administrator 08.07.2019 13:08
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 08.07.2019 13:08
Zaktualizował  Administrator 01.08.2019 13:12

ZAPYTANIE OFERTOWE
21.06.2019

Zapytanie ofertowe na zakup dwóch kontenerów KP 7 do oczyszczalni ścieków w Serwinowie

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 21.06.2019 13:52
Opublikował Administrator 21.06.2019 13:52
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 21.06.2019 13:52
Zaktualizował Administrator 09.07.2019 10:27

ZAPYTANIE OFERTOWE
21.06.2019

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego “Budowa wodociągu w Pietrzykowie”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 21.06.2019 13:48
Opublikował Administrator 21.06.2019 13:48
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 21.06.2019 13:48
Zaktualizował Administrator 11.07.2019 10:52

ZAPYTANIE OFERTOWE
17.05.2019

Zakup i dostawa mebli i sprzętu gastronomicznego do świetlic na terenie gminy Dobromierz.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 28.05.2019 09:03
Opublikował Administrator 28.05.2019 09:03
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 28.05.2019 09:03
Zaktualizował Administrator 10.06.2019 10:53

ZAPYTANIE OFERTOWE
17.05.2019

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu serwisowego typu KOMBIVAN do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 17.05.2019 14:07
Opublikował Administrator 17.05.2019 14:07
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 17.05.2019 14:07
Zaktualizował Administrator 29.05.2019 09:35

ZAPYTANIE OFERTOWE
06.05.2019

Zapytanie ofertowe na zakup zjeżdżalni dmuchanej do centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 06.05.2019 14:44
Opublikował Administrator 06.05.2019 14:44
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 06.05.2019 14:44
Zaktualizował Administrator 15.05.2019 09:33

ZAPYTANIE OFERTOWE
06.05.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 06.05.2019 14:38
Opublikował Administrator 06.05.2019 14:38
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 06.05.2019 14:38
Zaktualizował Administrator 15.05.2019 09:38

ZAPYTANIE OFERTOWE
25.04.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę pompy głębinowej z płaszczem chłodzącym i kołnierzem przejściowym

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 25.04.2019 13:26
Opublikował Administrator 25.04.2019 13:26
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 25.04.2019 13:26
Zaktualizował Administrator 14.05.2019 13:15

ZAPYTANIE OFERTOWE
11.04.2019

Przewóz dzieci w wieku szkolnym do krytej pływalni Słowianka w Jaworze w ramach projektu powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 11.04.2019 10:37
Opublikował Administrator 11.04.2019 10:37
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 11.04.2019 14:23
Zaktualizował Administrator 19.04.2019 12:46

ZAPYTANIE OFERTOWE
11.04.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż zestawu nagłośnieniowego do centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

POBIERZ:

UWAGA: Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu sprzętu

 

Wprowadził Administrator 11.04.2019 10:37
Opublikował Administrator 11.04.2019 10:37
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 11.04.2019 10:44
Zaktualizował Administrator 25.04.2019 14:59

ZAPYTANIE OFERTOWE
11.04.2019

Zapytanie ofertowe na dostawę projektora multimedialnego wraz z ekranem do centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Jugowa w związku z realizacją operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 11.04.2019 10:37
Opublikował Administrator 11.04.2019 10:37
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 11.04.2019 10:37
Zaktualizował Administrator 25.04.2019 13:28

ZAPYTANIE OFERTOWE
27.03.2019

Zapytanie ofertowe na przebudowę drogi ul. Spacerowa w Roztoce w ramach zadania pn.: “Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce”

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 27.03.2019 11:56
Opublikował Administrator 27.03.2019 11:56
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 27.03.2019 11:56
Zaktualizował Administrator 14.05.2019 13:12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.03.2019

Gmina Dobromierz: Zakup ciągnika o mocy min. 120 KM

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 22.03.2019 10:36
Opublikował Administrator 22.03.2019 10:36
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 22.03.2019 10:36
Zaktualizował Administrator 10.04.2019 09:11

ZAPYTANIE OFERTOWE
18.03.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przedmiot zamówienia pn. "Przygotowanie i dostawa we wskazanym terminie paczek żywnościowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu".

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 18.03.2019 14:17
Opublikował Administrator 18.03.2019 14:17
Odpowiedzialny za treść Paulina Pomykała 18.03.2019 14:17
Zaktualizował Administrator 01.04.2019 14:46

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
06.03.2019

Gmina Dobromierz: Zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 10 000 l

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 06.03.2019 09:27
Opublikował Administrator 06.03.2019 09:27
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 06.03.2019 09:27
Zaktualizował Administrator 17.04.2019 15:06

ZAPYTANIE OFERTOWE
04.03.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie map do celów projektowych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa wodociągu w Pietrzykowie”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 04.03.2019 14:10
Opublikował Administrator 04.03.2019 14:10
Odpowiedzialny za treść Paulina Pomykała 04.03.2019 14:10
Zaktualizował Administrator 14.03.2019 14:58

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
22.02.2019

Gmina Dobromierz: Zakup ciągnika o mocy min. 130 KM

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 22.02.2019 11:42
Opublikował Administrator 22.02.2019 11:42
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 22.02.2019 11:42
Zaktualizował Administrator 13.03.2019 13:59

ZAPYTANIE OFERTOWE
06.02.2019

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat w nadmorskiej miejscowości Międzywodzie lub Rewal

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 06.02.2019 11:57
Opublikował Administrator 06.02.2019 11:57
Odpowiedzialny za treść Anna Kłys 06.02.2019 11:57
Zaktualizował Administrator 20.02.2019 10:39

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
31.01.2019

Budowa centrum kulturalno – rekreacyjnego we wsi Szymanów

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 31.01.2019 15:07
Opublikował Administrator 31.01.2019 15:07
Odpowiedzialny za treść Joanna Burban 31.01.2019 15:07
Zaktualizował Administrator 08.03.2019 11:26

   

 

 
 Informacje opracował(a): Monika Borysewicz
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

31.01.2019

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Gminy w Dobromierzu